Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Προσέξτε ποιες πρωτοβουλίες ΤΠΕ παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση...

Δείτε την 1η Αναφορά για την πορεία των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Προσέξτε ποιες εξ αυτών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση και τα ξαναλέμε...
Δείτε την αναφορά εδώ.